Menu Sluiten

Stadadviseert

Stadadviseert: meedenken over sociale vraagstukken

We vinden het belangrijk dat inwoners van onze gemeente en organisaties meedenken en meepraten over de plannen voor de stad. Op verschillende manieren vraagt de gemeente daarom inwoners naar hún mening als we nieuwe plannen (nieuw beleid) maken. Als het gaat om sociale vraagstukken, doen we dat via Stadadviseert.
Stadadviseert is een onafhankelijke manier van adviseren, die een beroep doet op inwoners van onze stad, door middel van de Stedelijke Adviesgroep en de Expertisevijver. Stadadviseert richt zich vooral op advies voor het sociaal domein. Het kader hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het betrekken van een diverse groep inwoners geeft een advies dat meer kanten belicht. Dit sluit goed aan bij ons motto: Samen maken wij Stad.

Stadadviseert bestaat uit 2 onderdelen:

  • De stedelijke adviesgroep. Deze adviesgroep bestaat uit ongeveer 50 bewoners van 16 jaar en ouder, uit de gemeente Groningen en met verschillende achtergronden en deskundigheden. Zij worden gevraagd om mee te denken in korte of langere adviestrajecten. De stedelijke adviesgroep heeft enkele projectgroepen.
  • De expertisevijver. Een netwerk van vertegenwoordigers van organisaties en kennisinstellingen die in het sociaal domein actief zijn. Groninger organisaties kunnen zich via het aanmeldformulier aanmelden voor de expertisevijver.

Bij al deze groepen gebruiken we verschillende werkvormen. Bij Stadadviseert is er geen vergadercultuur.

Woont u in de gemeente Groningen? En wilt u meedenken over sociale vraagstukken? Of werkt uw organisatie in het sociaal domein en wilt u zich aansluiten bij Stadadviseert? Dit kan via op diverse manieren.

  • Aanmelden als Groninger organisatie bij de expertisevijver van Stadadviseert kan via dit aanmeldformulier.
  • Aanmelden als lid voor de stedelijke adviesgroep van Stadadviseert is op dit moment niet mogelijk. Houd deze website in de gaten voor updates over een nieuwe wervingsronde.
  • Heeft u een vraag aan Stadadviseert? Neem dan contact op via het reactieformulier.
  • Indien u een klacht over de gemeente Groningen heeft of de gemeente een vraag wilt stellen, dan kan dat via deze webpagina.
Skip to content