Menu Sluiten

Evaluatie meerkostenregeling chronisch zieken

Op 12 december 2018 heeft de werkgroep chronisch zieken en gehandicapten, onderdeel van Stadadviseert, samen met de gemeente de Meerkostenregeling (MKR) van 2018 geëvalueerd. Er is naar 7 onderdelen gekeken, waarbij er bij elk onderdeel verbeterpunten zijn aangedragen door de werkgroep of door het gemeentelijk team belast met de uitvoering van de MKR.

Behandeling en beoordeling van aanvragen

Voorstellen en opmerkingen:

 • Sociaal raadslieden hebben aangegeven de inkomensverklaring ingewikkeld te vinden.
 • Mensen verwarren een brief “niet in behandeling” met een afwijzing. Ga na of deze brief duidelijk genoeg is.

Gebruik formulieren

Voorstellen en opmerkingen:

 • Zorg voor meer eenduidigheid in de formulering en kijk naar verdere inkorting van de formulieren. Door de nieuwe AVG kunnen we helaas sommige gegevens niet bewaren die van pas zouden komen bij de volgende aanvraag, zoals verblijfsdocumenten. Die stukken moet de cliënt altijd opnieuw aanleveren.
 • Laat het formulier lezen/checken door mensen die er geen kennis van hebben (is inmiddels gebeurd).
 • Stuur een aanvraagformulier niet alleen naar inwoners die een toekenning hebben ontvangen, maar ook naar mensen die in het verleden een afwijzing hebben ontvangen. Mogelijk zitten hier inwoners bij die de regeling toch te ingewikkeld vonden en met wat hulp in 2019 wel een toewijzing kunnen ontvangen.
 • Er komen in 2019 meerdere verkorte formulieren, afgestemd op verschillende doelgroepen. Door het invullen van een vragenlijst krijgt de aanvrager meteen te zien wat wel en niet moet worden verstuurd. De nieuwe manier van werken in 2019 maakt dit mogelijk.
 • Plaats meer visuele voorbeelden op WIJ Groningen.

Dienstverlening KCC en WIJ

Voorstellen en opmerkingen:

 • Voor inwoners is het wellicht niet duidelijk wanneer je je bij het KCC meldt en wanneer bij WIJ. Ga na hoe dit verduidelijkt kan worden.
 • Het KCC kan niet inzien wat voor documenten de aanvrager heeft opgestuurd. Met de nieuwe manier van werken (zaakgericht) is dit probleem vanaf 2019 opgelost.
 • Voorzie KCC in een lijst van wie welk formulier heeft ontvangen.

Medewerking huisartsen

Voorstellen en opmerkingen:
In de toelichting meer uitleg over het hoe en waarom de verklaring ingevuld moet worden is gewenst. Een tegenreactie richting de koepel van huisartsen is in de maak.

Medewerking Menzis

Voorstellen en opmerkingen:
Voorbeelden delen van overzichten, zodat inwoners weten wat we nodig hebben aan overzicht van het in rekening gebrachte eigen risico.

Bekendheid regeling

Voorstellen en opmerkingen:

 • Check of er een flyer is voor bijvoorbeeld studenten die hier nieuw zijn om ze op de hoogte te brengen. En check of dit zinvol is. )
 • Kijk of informatie over deze regeling volgend jaar ook in de maandelijkse bijsluiter van de uitkering bijgevoegd kan worden.
 • Ga na of het zinvol is om de regeling frequenter te noemen in de Gezinsbode.

Aandachtspunt

De nadruk ligt op chronisch zieken en gehandicapten. Er zijn mensen die wel elk jaar het eigen risico in rekening gebracht krijgen, maar die niet onder het stempel van chronisch zieken en gehandicapten vallen. De evaluatie wordt besproken met de nieuw behandelend portefeuillehouder. In 2019 zullen de bestaande regelingen van Groningen, Haren en Ten Boer nog ongewijzigd voortgezet worden.

Deel dit bericht

Skip to content