Menu Sluiten

Huishoudelijke hulp: van algemene voorziening naar maatwerk

In het coalitieakkoord is een besluit genomen om de huishoudelijke hulp van algemene voorziening om te zetten naar maatwerk. Stadadviseert heeft hierop pro-actief gereageerd met een ongevraagd advies aan de betrokken Wethouder, Inge Jongman. Daarop is gereageerd dat het politiek besluit reeds vastligt en advies niet nodig is.  Stadadviseert heeft gevraagd om geïnformeerd te worden over de uitvoering van het besluit. Door het zorgactiepunt van FNV zijn in een brief aan Wethouder Inge Jongman, zorgen geuit over de uitvoering zijn zorgen geuit over het waarborgen van de privacy.  Door de Wethouder is hierop gereageerd dat erop wordt toegezien dat de WIJ de enige partij blijft die zich bezig houdt met indicatiestelling en bijbehorende formulieren.

Documenten: Brief FNV aan Wethouder Inge Jongman

Deel dit bericht

Skip to content