Menu Sluiten

Over stadadviseert

Stadadviseert is een stedelijk adviesnetwerk voor stedelijke thema’s dat een brede groep inwoners met verschillende achtergronden en kwaliteiten een stem geeft bij de beleidsvorming en -uitvoering in de gemeente Groningen.

Stadadviseert bestaat uit de Stedelijke Adviesgroep, de kennisvijver en het ontwikkelteam, waartoe onder andere de coördinatoren van Stadadviseert behoren.

  • De Stedelijke Adviesgroep bestaat uit circa 50 inwoners uit de gemeente Groningen, die in projectgroepen werken aan een gevraagd of ongevraagd advies. Dit advies gaat over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. De leden werken volgens het concept van de Samenwijzer; deze vind je op de laatste pagina van het handboek dat hiernaast te bekijken is.
  • De kennisvijver bestaat uit Groninger organisaties die actief zijn in het sociaal domein. Uit deze vijver wordt geput om specifieke expertise in een adviestraject toe te voegen. Aanmelden voor het netwerk kan hier.
  • De ontwikkelgroep bestaat uit twee beleidsmedewerkers, de twee coördinatoren van Stadadviseert en vier leden van de Stedelijke Adviesgroep, waarbij er elk jaar een oud lid plaatsmaakt voor een nieuw lid. Ze heeft als doel om Stadadviseert door te ontwikkelen en de projectgroepen te ondersteunen. De drie i’s zijn de kapstok van de ontwikkelgroep: informeren, inclusie en invloed. De ontwikkelgroep is te bereiken via ontwikkelgroep@stadadviseert.nl. De coördinatoren zijn te bereiken via coordinator@stadadviseert.nl.

Stadadviseert heeft een wettelijke grondslag, die is vastgelegd in de Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert.
Deze is te lezen via deze link.

Skip to content