Menu Sluiten

Projectgroepen

Een projectgroep van Stadadviseert is een tijdelijke groep die bestaat uit enkele deelnemers van de Stedelijke Adviesgroep en waar mogelijk aangevuld met expertise vanuit de kennisvijver van Stadadviseert.
De projectgroep wordt naar aanleiding van een gevraagd of ongevraagd advies in het leven geroepen. Dit gebeurt op initiatief van een lid of coördinator. Bijvoorbeeld Armoedebeleid, WIJ Groningen of ondersteuning chronisch zieken.
Daarnaast zijn er projectgroepen die zich met andere onderwerpen bezig houden dan die op het gebied van het sociaal domein. Te denken valt aan kennisontwikkeling van de deelnemers van de Stedelijke Adviesgroep en de ontwikkeling van de projectgroepen. Voorbeeld hiervan is hoe de Stedelijke Adviesgroep verder kan doorgroeien naar een onafhankelijk, proactief adviesorgaan voor de gemeente. Hierbij zijn de uitkomsten van het Evaluatierapport ”Dialogen over Stadadviseert” van december 2017 gebruikt.

Hoe werkt een projectgroep?

De projectgroep werkt in een kleine samenstelling aan kortdurende en afgebakende opdrachten. Elke opdracht heeft een duidelijk onderwerp, startpunt en vooraf afgesproken eindpunt, dat aansluit bij het beoogde doel en het gewenste resultaat. De projectgroep maakt daarbij gebruik van een projectplan en stelt daarbij een aandachtsfunctionaris aan. Lees meer over de werkwijze van de projectgroepen in het handboek.

Welke projectgroepen zijn er momenteel?

Binnenkort volgt er hieronder een overzicht van alle actieve projectgroepen.

Skip to content